RGS GÜVENLİK VE ORION GÜVENLİK

RGS GÜVENLİK, HİZMET SEKTÖRÜNE YÖN VEREN BİR GÜÇ

RGS Güvenlik, bugün Türkiye’de faaliyet gösteren en seçkin güvenlik kuruluşlarından biridir. Kazandığı başarıyı önem verdiği dürüstlük, güvenilirlik ve kalite üstünlüğü prensiplerine borçludur.

RGS Güvenlik, müşterilerine günde 24 saat, yılda 365 günü kapsayan, hızlı cevap veren bir hizmet sunmaktadır.

Sunulan Hizmetlerimiz
  • Sabit koruma fiziki güvenlik hizmetleri
  • Özel kişisel koruma hizmetleri
  • Organizasyon güvenlik hizmetleri (konser, stat, fuar kongre ve diğer etkinlikleri)
  • Danışmanlık hizmetleri (inceleme, personel temini, eğitim ve özel projeler)
  • Uzak erişim merkezi (kurumların elektronik güvenlik sistemleri RGS merkezindeki uzman personel tarafından izlenmesi)

SEKTÖREL UZMANLIK

RGS Güvenlik, lojistik sektöründen fabrikalara, AVM'lerden hastanelere, Site ve plazalara kadar birçok sektörde güvenlik hizmeti sunmaktadır. Farklı sektörlerde ve geniş bir yelpazede yer alan müşterilerimizle gelişmiş hizmet bilgi ve kalitesiyle her bir müşterimizin özel ihtiyaçlarını anlayabiliyor, onlara özel güvenlik hizmeti sunabiliyoruz.

Bütün sektörlere hizmet verme kapasitesine sahip olup, her sektörün kendine esas olan ihtiyaçlarında uzmanlaşarak, özel olarak dizayn edilmiş hizmet standardı sunmaktadır.

5188 ÖZEL GÜVENLİK KANUNUNA UYGUNLUK

26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı yasa ile devlet, özel güvenlik sektörünü yasal zemine oturttu ve çalışma şartları belirleyip denetim fonksiyonunu üstlendi.  Eğitimler, sorumluluklar ve  güvenlik görevlilerinin eğitim seviyeleri standardize edilmiştir. Yasa kapsamında RGS Güvenlik A.Ş. kurularak faaliyet ve eğitim izin belgeleri İçişleri Bakanlığı’ndan alınmıştır.

RGS Güvenlik,  ayrı bir yasa birimi oluşturarak, yasal işlemleri günlük olarak takip ederek eksiksiz yerine getirmektedir.

RİSK MİNİMİZASYONU

Türkiye’de güvenlik riski her geçen gün daha da belirginleşiyor. Büyüyen sanayi ve ekonomi, çoğalan kent nüfusları, hassas coğrafi konum, etnik ve kültürel farklılıklar terör ve suç risklerini arttırmaktadır. Can ve mal güvenliği ile ilgili diğer potansiyel risklerle (örneğin yangın, sel, ticari casusluk ve çalışanların kötü niyetten kaynaklanan sabotaj girişimleri) beraber, organizasyonların karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri önleyecek profesyonel bir güvenlik hizmetinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Güvenlik personellerin varlığı, sanayi kuruluşlarındaki ve işyerlerindeki kaybın en asgaride tutulmasına yardımcı olarak suça karşı gerekli caydırıcı bir önlem olarak ele alınmalıdır.

GÜVENİLİR BİR ORTAK

Bir kuruluşun kendi iç güvenlik teşkilatını kurmasının ve yürütmesinin pahalı, zor olduğu ve zaman kaybına yol açtığı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. RGS Güvenlik ise, hazır, daha az maliyetli, çok iyi organize olmuş, profesyonelce yönetilen, hızlı cevap veren, yılın 365 gününde 24 saat güvenlik hizmeti verebilen bir kuruluştur.

İşyerinizdeki risk altında çalışanların, malların ve ekipmanların değer ve önemine dikkat çekildiğinde, RGS Güvenlik, efektif ve güvenilir çözüm ortağı olarak, sizin için çok akıllı bir yatırım olarak değerlendirebilir.

PERSONEL SEÇİMİ VE EĞİTİMİ

Güvenlik hizmetinin kalitesi personelin dikkatli araştırılarak seçilmesi ve eğitimine bağlıdır. Personel seçimi, eğitimi ve denetimi bir bütün olarak koordine edilerek şirket prensipleri doğrultusunda adaylar teorik ve pratik eğitimden geçirilmektedir.

Bütün personelin ilk eğitim programını tamamladıktan sonra, her türlü kritik durumda bilinçli ve profesyonelce davranmalarını sağlamak amacıyla, kalifiye eğitim yetkililerimiz tarafından sürekli eğitim görmektedir.

RGS Güvenlik personeli, her alanda ve karşılaştıkları her durumda, akıllıca, sağduyulu ve dürüst davranmaları, enerjik ve uyanık hareket etmeleri için, eğitim görmektedirler. Yaşadığımız hızlı gelişen teknoloji ortamında, personelimiz en son teknolojiye sahip olan güvenlik sistemlerini kullanmak için ayrıca eğitim görmektedir. RGS Güvenlik, her durumda, güvenlik sağlayacak, motivasyona sahip, kapasiteli ve dürüst personel sağlamaktadır.

UEM (UZAKTAN ERİŞİM MERKEZİ)

RGS Güvenlik fiziki ve elektronik güvenliğin bir paket olarak sunulduğunda getirdiği avantajları müşterileri ile paylaşmaktadır.

7/24, 365 gün faaliyet gösteren alarm üzerine dayalı kamera sistemleri RGS merkezinde özel olarak oluşturulmuş birimler tarafından izlenerek, oluşan uygunsuzluklar sahadaki güvenlik personellerine aktarılarak gerekli müdahale sağlanmaktadır.

Bu uygulama müşterinin bir kamera izleme istasyonu yatırımını gereksiz kılmakta ve personel sayısını sabitlemesini sağlamaktadır.

Projede elektronik altyapı yok veya yetersiz ise RGS Güvenlik, müşterilerinin ihtiyacına göre farklı elektronik sistem paketleri sunabilmektedir.